Meditation

בית ספר לריקודים

חושבים ללמוד בבית ספר לריקוד? ריקוד תמיד היה שפת גוף עבור הרבה אנשים, רקדנים מקצועיים מביעים את עצמם באמצעות הריקוד. הנפש  משתחררת באמצעות ריקוד, וזו הסיבה שהרבה אנשים לאחרונה נוהרים אל בית
Read More