GYM

סטודיו לריקוד

השיעור הראשון הוא תמיד קשה בסטודיו לריקוד השיעור הראשון שלנו בכל סטודיו לריקוד הינו השיעור הקשה ביותר, כולנו עומדים ולא יודעים בדיוק מה לעשות, אנו משתדלים להקפיד ולחקות בכמה שיותר דיוק את המורה
Read More